Kdy je nutná výměna čelního skla 

Okolo poškozeného čelního skla a potenciální pokuty, která vám hrozí, panují mezi řidiči různé mýty. Jedni se domnívají, že s jakkoliv poškozeným čelním sklem nesmíte vyjet na silnice, druzí, optimističtí, naopak tvrdí, že pokud je poškození malé nebo na straně spolujezdce, můžete směle usednout za volat. Pravda je někde uprostřed.

Kdy nám hrozí pokuta?

Míra přípustného poškození čelního skla je poměrně jasně upravena v české vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zde jsou pod paragrafem 40 definovány všechny závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Hned ve druhém odstavci se můžeme dočíst, že je vozidlo nezpůsobilé jízdy, pokud má „prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o délce nebo průměru větším než 20 mm“.

Stíranou plochou je samozřejmě myšlena veškerá stíraná plocha čelního skla, tedy i ta u spolujezdce, kterou řidiči mylně nepovažují za důležitou. O (ne)bezpečnosti poškození této pravé části skla si můžeme myslet své, policie však má právo udělit pokutu až do výše 10 tisíc korun a odebrat až 5 bodů. Nezřídka se stávají také situace, kdy vám nedovolí s takovýmto autem pokračovat v jízdě.

Kdy je možné sklo ještě zachránit?

Poškození čelního skla je samozřejmě důvod ke znepokojení, nicméně není pravda, že by každé poškození nutně vedlo k jeho výměně. Pokud se totiž jedná o menší prasklinu (do průměru 10 cm a hloubky 5 mm), která jsou mimo zorné pole řidiče, a která nezasahuje do okraje autoskla, je možné sklo nechat odborně scelit. Tato metoda je oproti výměně mnohem levnější a rychlejší. Nejedná se přitom o nic nelegálního nebo méně hodnotného. Metoda opravy pomocí scelování je uznávaná evropskou, potažmo tedy i českou legislativou a proplácejí ji běžně i pojišťovny.

Obrázek editujete kliknutím

Všechna poškození řešte co nejdříve!

Ačkoliv jsme si nyní shrnuli, kdy ještě poškození skla není na pokutu, s opravou žádných prasklin neotálejte. Každá prasklina se s nárazy větru, nečistot a s teplotními výkyvy zvětšuje a jednoho dne ji stejně budete muset řešit. Zbytečně už však za její opravu zaplatíte více, případně bude prasklina natolik velká nebo hluboká, že bude potřeba sklo úplně vyměnit.

VÝMĚNA ČELNÍHO SKLA

Tento web je pouze informativí. Může obsahovat chyby a nepřesnosti. Web není pravidelně aktualizován.